Informed Consent

PROJECTTITEL: Vertaalnormen Engels-Nederlands

Verantwoordelijke onderzoeker: A/Prof. Steven Verheyen ([email protected])
Met de medewerking van: Dr. Simon De Deyne ([email protected])


Inleiding

We nodigen je uit deel te nemen aan een vertaalstudie. Het doel van deze studie is om vertaalnormen voor Nederlandse en Engelse woorden op te stellen.

Wat wordt er van mij gevraagd?

Je zal gevraagd worden om een online vragenlijst te vervolledigen. Daarin worden een aantal demografische gegevens bevraagd (leeftijd, geslacht, opleiding, taal en locatie) en worden er vragen gesteld over je taalachtergrond. Je zal ook twee korte testen afleggen die je beheersing van het Engels en Nederlands bepalen en een vertaaltaak afleggen waarin je woorden in een van de jou gekende talen te zien zal krijgen en gevraagd zal worden om de eerste vertaling te geven die in je opkomt.

Wat zijn de risico's?

Ik begrijp dat er geen risico's of ongemakken verbonden zijn aan mijn deelname. Om de kans op vermoeidheid te beperken, kan ik de taak pauzeren en later hervatten.

Wat zijn de voordelen?

Je zal 2 credituren ontvangen voor je deelname. De resultaten van dit onderzoek zullen onze kennis over (ver)talen en tweetaligheid uitbreiden. De gegevens zullen voorgesteld worden op conferenties, in proceedings papers en wetenschappelijke artikels.

Hoe wordt mijn identiteit beschermd?

De verzamelde gegevens en de resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden (op manieren die niet onthullen wie ik ben). Een geanonimiseerde versie van de gegevens mag publiekelijk toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld via het Open Science Framework (osf.io). De geanonimiseerd gegevens kunnen gebruikt worden voor heranalyse, maar ook voor bijkomende analyses, door dezelfde of andere onderzoekers. Het staat je vrij om je precieze locatie al dan niet met ons te delen. Deze informatie laat niet toe je te identificeren vermits we data van erg veel gelijkaardige deelnemers zullen verzamelen. De gegevens zullen worden bewaard in beveiligde online databases.

Wat als ik mijn deelname wil stopzetten?

Je neemt uit vrije wil deel aan dit onderzoek. Je behoudt het recht om op elk moment je deelname aan het onderzoek stop te zetten. Alle onverwerkte gegevens zullen in dat geval verwijderd worden.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Als je iets niet begrepen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker ([email protected]).


Akkoord

In deze studie zal ik gevraagd worden om demografische vragen en vragen over mijn taalachtergrond te beantwoorden, twee taaltesten afleggen, en een reeks woorden vertalen. De details werden hierboven toegelicht. Ik begrijp dat er geen risico's of ongemakken verbonden zijn aan mijn deelname. Om de kans op vermoeidheid te beperken, kan ik de taak pauzeren en later hervatten. Ik neem vrijwillig deel en behoud het recht om op elk moment mijn deelname stop te zetten zonder nadelige gevolgen. Mijn onverwerkte gegevens zullen in dat geval verwijderd worden.

De compensatie in credituren is proportioneel aan het percentage van de taak dat ik afleg (2 credituren voor volledige deelname). Er zullen controles uitgevoerd worden om te bepalen of ik redelijke antwoorden gaf. Ik accepteer dat de toekenning van credituren afhankelijk is van deze controles.

Mijn gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en enkel de betrokken onderzoekers zullen er toegang tot hebben. Wanneer de studie klaar is, zal een geanonimiseerde versie van de gegevens publiek beschikbaar worden gesteld. Mijn identiteit zal hierbij worden beschermd.


Door op onderstaande knop te klikken, geef ik aan dat ik bovenstaande informartie gelezen en begrepen heb. Ik stem vrijwillig toe om deel te nemen.


Verder