Informed Consent

PROJECTTITEL: Vertaalnormen Engels-Nederlands

Melbourne School of Psychological Sciences

Verantwoordelijke onderzoeker: A/Prof. Steven Verheyen ([email protected])
Met de medewerking van: Dr. Simon De Deyne ([email protected])


Inleiding

We nodigen je uit deel te nemen aan een vertaalstudie. Het doel van deze studie is om vertaalnormen voor Nederlandse en Engelse woorden op te stellen.

Wat wordt er van mij gevraagd?

Je zal gevraagd worden om een online vragenlijst te vervolledigen. Daarin worden een aantal demografische gegevens bevraagd (leeftijd, geslacht, opleiding, taal en locatie) en worden er vragen gesteld over je taalachtergrond. Je zal ook twee korte testen afleggen die je beheersing van het Engels en Nederlands bepalen en een vertaaltaak afleggen waarin je woorden in een van de jou gekende talen te zien zal krijgen en gevraagd zal worden om de eerste vertaling te geven die in je opkomt.

Wat zijn de voordelen?

You will be offered two credits in exchange for participating in this study which is estimated to take 1 hour. The outcomes of this study will be greatly useful for future research investigating languages and bilingualism. The data will be presented at conferences, in proceedings papers and journal articles and will be made available to other researchers either as supplemental materials of journal articles or as a downloadable file available on publicly accessible websites (http://psychologicalsciences.unimelb.edu.au/research/chdh/ccs/studies/).

translationL2_PLC.benefitsProlific

Wat zijn de risico's?

Risks are minimal. The length of the survey depends on the time available, so you can easily integrate it in your schedule. The task is easy but can be repetitive if you do it for a long time. As with all work, a short break can reduce risks of fatigue.

translationL2_PLC.risksProlific

Hoe wordt mijn identiteit beschermd?

De verzamelde gegevens en de resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden (op manieren die niet onthullen wie ik ben). Een geanonimiseerde versie van de gegevens mag publiekelijk toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld via het Open Science Framework (osf.io). De geanonimiseerd gegevens kunnen gebruikt worden voor heranalyse, maar ook voor bijkomende analyses, door dezelfde of andere onderzoekers. Het staat je vrij om je precieze locatie al dan niet met ons te delen. Deze informatie laat niet toe je te identificeren vermits we data van erg veel gelijkaardige deelnemers zullen verzamelen. De gegevens zullen worden bewaard in beveiligde online databases.

Wat als ik mijn deelname wil stopzetten?

Participation in this research is completely voluntary. You are free to withdraw at any time and to withdraw any unprocessed data previously supplied.

translationL2_PLC.withdrawProlific

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Als je iets niet begrepen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker ([email protected]).


Akkoord

I consent to participate in this project, the details of which have been explained to me. I confirm that I have are read and acknowledge that:

  • In deze studie zal ik gevraagd worden om demografische vragen en vragen over mijn taalachtergrond te beantwoorden, twee taaltesten afleggen, en een reeks woorden vertalen. De details werden hierboven toegelicht.
  • I understand that there are no anticipated risks involved in participating in this research project. To minimize the risk of fatigue, I can interrupt and continue the online task at my own convenience.
  • Ik neem vrijwillig deel en behoud het recht om op elk moment mijn deelname stop te zetten zonder nadelige gevolgen. Mijn onverwerkte gegevens zullen in dat geval verwijderd worden.
  • De compensatie in credituren is proportioneel aan het percentage van de taak dat ik afleg (2 credituren voor volledige deelname). Er zullen controles uitgevoerd worden om te bepalen of ik redelijke antwoorden gaf. Ik accepteer dat de toekenning van credituren afhankelijk is van deze controles.
  • Mijn gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en enkel de betrokken onderzoekers zullen er toegang tot hebben. Wanneer de studie klaar is, zal een geanonimiseerde versie van de gegevens publiek beschikbaar worden gesteld.
  • Mijn identiteit zal hierbij worden beschermd.


Door op onderstaande knop te klikken, geef ik aan dat ik bovenstaande informartie gelezen en begrepen heb. Ik stem vrijwillig toe om deel te nemen.


Please contact [email protected] to help you troubleshoot this problem.