Informed Consent

Studie over woordbetekenis


In dit onderzoek zal je allerlei woorden getoond worden en gevraagd worden hoe gelijkend je deze woorden vindt.

  • Ik begrijp dat het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke woorden mensen als gelijkend ervaren.
  • Ik weet dat ik zal deelnemen aan een beoordelingstaak waarin ik zal gevraagd worden aan te geven hoe gelijkend ik woorden vind.
  • Het is niet mogelijk deze studie op een smartphone af te ronden. Gebruik een tablet of computer zodat je credits zeker kunnen toegekend worden.
  • Als ik de taak volledig afleg, ontvang ik credits voor 3 uren. (Je kan de taak onderbreken wanneer je wil en op een later tijdstip verder zetten.)
  • Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten, zonder opgaaf van redenen. Indien ik het onderzoek voortijdig stop, ontvang ik credits in verhouding tot het percentage van de taak dat ik aflegde en worden mijn gegevens niet gebruikt.
  • De verzamelde gegevens en de resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden (op manieren die niet onthullen wie ik ben). Een geanonimiseerde versie van de gegevens mag publiekelijk toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld via het Open Science Framework (osf.io). De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor heranalyse, maar ook voor bijkomende analyses, door dezelfde of andere onderzoekers.
  • Alle persoonlijke informatie die mij direct zou kunnen identificeren, zal verwijderd worden voor de gegevens en de resultaten publiek worden gemaakt. Persoonlijke informatie zal zorgvuldig beschermd worden zodat niemand mijn antwoorden en andere informatie die me identificeert aan elkaar kan koppelen.
  • Ik heb het recht om op elk moment aan te geven dat mijn gegevens niet voor het onderzoek mogen worden gebruikt, zonder opgaaf van redenen.
  • Voor vragen kan ik na mijn deelname terecht bij Steven Verheyen: [email protected] of +31104088707.
  • Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam. Indien u specifieke vragen hebt over de omgang met persoonsgegevens kan u deze ook richten aan de functionaris gegevensbescherming van de EUR door een mail te sturen naar [email protected] U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen. Ik stem toe om deel te nemen.


Verder